Intercoiffure

Intercoiffure Sverige är organisationen för ledande frisörer. Vi är spridda i Sverige från norr till söder. Intercoiffurefrisörerna är modeinriktade och angelägna att sprida sin professionalism och dela med sig av sin kunskap som respekt för sina värderingar.

Intercoiffure är ett varumärke för internationell kvalitet.

Intercoiffure finns i länder i hela världen.

Välkomna till framtiden!

intercoiffure.se

Education for life

Projektet ”Att lära för livet” ska för oss alla vara en självklarhet att föra vidare med stolthet! Intercoiffure Mondial – som den världsorganisation det är, vill och kan göra en insats.

Förutom finansiellt stöd är utbildning det område vi valt att engagera oss i för att göra en skillnad. Vi vet alla att det liv vi Intercoiffuremedlemmar lever står i skarp kontrast till hur merparten av jordens befolkning lever. Därför vill vi göra en insats för de människor vars vardag inte är en självklarhet och fylld av möjligheter som vår är.

Sedan en tid tillbaka har vi valt att stödja pilotprojektet ”Casa Do Menor” vilket är beläget strax utanför Rio de Janeiro, Brasilien. Projektet startades utav en präst och vår del innebär att vi öppnat en mindre frisörskola där de grundläggande kunskaperna i vårt yrke ges. Presidenten i Intercoiffure Brasilien arbetar kontinuerligt med att efter avslutad utbildning finna ett arbete åt eleverna.

Läs gärna mer om ”Casa do Menor” på casadomenor.org